دانلود نرم افزار EagleGet مدیریت دانلود

دانلود نرم افزار EaglGet 2.0.4.19 مدیریت دانلود

/
EagleGet با اینکه هنوز دانلود منیجر نوپایی است ولی با امک…

BitTorrent 7.9.6 Build 42179 Stable مدیریت دانلود تورنت

/
BitTorrent نام یک پروتکل اشتراک فایل است . بیت تورنت پروت…